Perutusan Hari Kebangsaan Ketua Pengarah Pelajaran

PERUTUSAN
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
TAN SRI DATO’ HJ AMINUDDIN BIN HJ MOHD DOM
SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN NEGARA KALI KE-52
Bismillahir Rahmannir Rahim,
Assalamualaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh  dan  Salam
Sejahtera.
1. Marilah  kita  bersama-sama  bersyukur  kepada  Ilahi  kerana
dengan  limpah  kurnia-Nya    kita  dapat  menyambut  Ulang
Tahun  Kemerdekaan  Kali  Ke-52  pada  tahun  ini.
Sesungguhnya,  kemerdekaan  ini amat  bermakna kepada  kita
kerana  kemerdekaan,  kedaulatan  dan  kemakmuran  negara
terus  terpelihara.    Nikmat  yang  sedang  kita  kecapi  ini  tidak
ternilai  harganya  dan  bukanlah  diperoleh  dengan  cara  yang
mudah  tetapi  hasil  daripada  pengorbanan  dan  perjuangan
para pemimpin kita pada masa lampau.
 

 

2. Kemerdekaan  yang  dinikmati  kini  dapat  dikekalkan  melalui
perpaduan  rakyat  yang  terdiri  daripada  pelbagai  kaum.
Kepentingan  perpaduan  rakyat  ini  juga  ditegaskan  oleh
Perdana  Menteri  Malaysia,  Datuk  Seri  Mohd  Najib  Tun
Razak  melalui  konsep
1MALAYSIA
yang  juga  Tema  Hari
Kebangsaan  kali  ini  “Rakyat  didahulukan  Pencapaian
diutamakan.”
1  MALAYSIA
ini  akan  mewujudkan
kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dan  negara.    Selain
itu,  konsep  ini  dapat  menimbulkan  semangat  patriotik    iaitu
perasaan kasih, sayang dan cinta akan negara.
3. Melalui
1MALAYSIA
,  pendidikan  dan  pengetahuan  adalah
antara  prasyarat  penting  kelangsungan  hidup  (survival)
negara  untuk  mencapai  kemajuan.    Peluang  murid-murid
untuk  berinteraksi  berasaskan  kurikulum  dan  penekanan
nilai-nilai  murni  akan  dapat  menemukan  rakyat  Malaysia
pada  satu  titik  persamaan  iaitu  perpaduan.    Perpaduan  yang

 

dipupuk  sejak  di  bangku  sekolah  ini  akan  dapat  menjana
keharmonian hidup bermasyarakat dan sekali  gus  kita dapat
sama-sama  berganding  bahu  membangunkan  negara  supaya
dapat duduk sama rendah, ke arah sebuah negara maju.

 

4. Selain  itu,  pendidikan  dan  pengetahuan  dapat  diperoleh
melalui pembacaan.   Budaya  membaca mampu memperkaya
dan  membuka  minda  dengan  ilmu  pengetahuan  dan
seterusnya  membangunkan  masyarakat.    Bermula  dengan
amalan membaca, akan bercambahlah minda yang kreatif dan
inovatif  .    Sesuatu  tamadun  mampu  dirancang  dan  dibina
dengan  hebat  serta  dilonjakkan  dengan  pemikiran  yang
rasional  di  samping  iltizam  yang  konsisten  untuk  memacu
kegemilangan.    Oleh  itu,  murid-murid  perlu  mengamalkan
budaya ilmu ini untuk memastikan kecemerlangan diri dalam
pembentukan  modal  insan  minda  kelas    pertama  kerana
”Bangsa Membaca Bangsa Berjaya”.
 

 

 

Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi

 

5. Kemerdekaan  yang  dicapai  ini  mempunyai  kaitan  dengan
rakyat yang berjiwa kental dan inginkan kedaulatan.   Rakyat
yang  berjiwa  merdeka  ialah  rakyat  yang  mempunyai  sifat-
sifat berdikari, berdaya  maju, berdaya saing dan mempunyai
minda yang terbuka.

 

6. Pencemaran  nilai  budaya  dan  bangsa  merupakan  cabaran
yang  berat  yang  perlu  ditangani  oleh  guru.    Lantaran  itu,
kempen  Budi  Bahasa  dan  Nilai  Murni  merupakan  agenda
penting  untuk  menyemarakkan  dan  menyemaikannya  ke
dalam  jiwa  setiap  rakyat  Malaysia.  Di  peringkat  sekolah,
guru-guru  perlu  mendidik  murid-murid  termasuklah  budi
bahasa  dan  berakhlak  mulia.    Berdisiplin,  bertegur  sapa,
hormat-menghormati,  tutur  kata  yang  sopan,  bersedia

 

 

memohon  maaf,  mentaati  peraturan  sekolah  dan
mengutamakan  kebersihan  serta  kesihatan  adalah  antara
sikap yang patut diamalkan.

 

7. Terdapat  segelintir  murid  yang  melanggar  peraturan  dan
disiplin sekolah malah mula terlibat dengan kegiatan jenayah
seperti  mencuri,  peras  ugut  serta  menagih  dadah.    Separuh
daripada  kes  pelanggaran  disiplin  yang  berlaku  ini  adalah
berpunca  daripada  murid  itu  sendiri  seperti  sentiasa  bersifat
menentang,  nakal,  malas  dan  bertindak  mengikut  perasaan.
Kebiasaannya  rakan  sebaya  sangat  berpengaruh  dalam
tingkah  laku  murid.    Di  luar  rumah  pula,  murid  berdepan
dengan  pelbagai  situasi  yang  banyak  mempengaruhi  corak
kehidupan mereka.  Oleh itu, pembinaan jati diri yang kukuh
perlu diterapkan  ke dalam  diri  setiap  murid  sebagai benteng
yang  mampu  mengawal mereka    dari  melibatkan  diri  dalam
sebarang kegiatan  negatif.

 

 

8. Dalam  hal  ini,  Kementerian  Pelajaran  memperkenalkan
konsep  “Sekolah  Penyayang”  bertujuan  melahirkan  murid
yang  berketrampilan,  sekali  gus  membendung  salah  laku
murid.    Konsep  “Sekolah  Penyayang”  menekankan  nilai
sayang-menyayangi dan mewujudkan kemesraan antara guru
dengan  murid  serta  warga  sekolah  dengan  ibu  bapa  serta
masyarakat  setempat.  Apabila  wujudnya  kemesraan  ini,
murid  akan  sentiasa  berasa  seronok  berada  di  sekolah
disamping  menimbulkan  rasa  sayang  terhadap  sekolah
justeru  merasa  bertanggungjawab  menjaga  nama  baik  serta
reputasi sekolah. 
9. Memandangkan penularan  wabak H1N1 kini,  warga sekolah
perlu  menjaga  kesihatan  dan  kebersihan  diri.    Berdasarkan
laporan terkini,  saban  hari  ada sahaja  kes  baru  yang dikesan
sama ada virus yang diimport manpan kes jangkitan di dalam
negara,  kita  perlu  sama-sama  melakukan  sesuatu  untuk
mengelakkan  diri  daripada  ancaman  H1N1  ini.    Oleh  hal

 

 

yang  demikian,  warga  sekolah    tidak perlu  cemas  dan mesti
mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak  berkuasa bagi
mengelakkan  penularan  wabak  yang  asalnya  tercetus  di
Amerika Syarikat dan Mexico ini.

 

 

10.  Generasi  yang  sihat  dan  berjiwa  merdeka  adalah
generasi  yang  sensitif    terhadap  maruah  dan  martabat
negaranya.    Justeru,  mereka  sanggup  berkorban  dalam  apa
bentuk jua  demi tanah air  tercinta supaya  sejarah lama tidak
berulang  kembali.    Generasi  inilah  yang  akan  menjana
kekuatan dan kemajuan negara pada masa hadapan.  Oleh itu,
besarlah  harapan  negara  agar  murid-murid  sebagai  generasi
yang  diharapkan  dapat  mengisi kemerdekaan negara  dengan
penuh bermakna.

 

 

11.  Akhir  kata,  saya  ingin  mengucapkan  Selamat
Menyambut  Ulang Tahun Kemerdekaan  Negara Kali Ke-52.
Marilah kita bersama-sama mengukuhkan perpaduan  sesama

 

kita.    Di  samping  itu,  kita      memperbaharui  tekad  untuk
menghayati  erti  kemerdekaan  yang  kita  nikmati  ini  agar
dapat menjadikan negara kita berada di mercu kegemilangan.
1MALAYSIA
“Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan.”
MERDEKA…MERDEKA…MERDEKA…!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: