Perutusan Hari Kebangsaan Menteri Pelajaran

PERUTUSAN HARI KEBANGSAAN
Y.A.B. TAN SRI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
SEMPENA
SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KALI KE-52
TAHUN 2009
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh
dan  Salam
Sejahtera.

 

1.  Alhamdulillah,  pada  tahun  ini  kita  menyambut  ulang  tahun
kemerdekaan  kali  ke-52.  Sepanjang  52  tahun  negara  kita  merdeka,
kita  telah  dilimpahi  dengan  nikmat  kebebasan,  keamanan  dan
perpaduan  di  kalangan  rakyat  yang  terdiri  daripada  pelbagai  kaum
dan  agama.  Dengan  nikmat  kemerdekaan  ini,  kita  telah  berjaya
memajukan  negara  dan menempa pelbagai bentuk kejayaan  sebagai
sebuah  bangsa  yang  merdeka.  Sempena  dengan  sambutan  Hari
Kebangsaan  pada  tahun  ini,  marilah  kita  bersama-sama  merafakkan
syukur di atas segala nikmat  kemerdekaan yang telah dianugerahkan
kepada kita selama ini.

 

2.  Perpaduan kaum merupakan prasyarat utama dalam usaha kita
untuk  membina  sebuah  negara  bangsa  yang  aman,  maju  dan
bersatu-padu.  Kemerdekaan  yang  kita  kecapi  pada  hari  ini

 

 

merupakan  manisfestasi  semangat  perpaduan  jitu  masyarakat
berbilang  kaum  yang  telah  diamalkan  sejak  sekian  lama.  Semangat
kerjasama,  toleransi  dan  pemuafakatan  yang  kukuh  ini  menjadi  titik
tolak  kepada  keharmonian  dan  keamanan  negara  yang  berterusan.
Justeru,  adalah  menjadi  tanggungjawab  kita  semua  sebagai  rakyat
negara  ini  untuk  memastikan  perpaduan  yang  kita  nikmati  terus
dipelihara  dan  diperkukuhkan  lagi  demi  memastikan  keamanan,
kemajuan dan kemakmuran negara negara yang berterusan.

 

3.  Sebagai  institusi  yang  bertanggungjawab  untuk  menjayakan
agenda  membina  negara  bangsa,  Kementerian  Pelajaran  sentiasa
berusaha  gigih  untuk  memperkukuhkan  perpaduan  di  kalangan
generasi  muda  sejak  dari  bangku  sekolah  lagi.  Ini  termasuklah
dengan  melaksanakan  program  berteraskan  perpaduan  seperti
Rancangan  Integrasi  Murid  Untuk  Perpaduan  (RIMUP).  Program
yang  bertujuan  untuk  menyemai  semangat  perpaduan  di  kalangan
murid  ini  adalah  jambatan  kepada  integrasi  nasional  dan  perpaduan
kaum yang akan dapat membantu kita mencapai aspirasi 1Malaysia.

 

4.  Sambutan  Hari  Kebangsaan  yang  bertemakan  1Malaysia  pada
tahun  ini  juga  menyuntik  semangat  baru  kepada  Kementerian
Pelajaran  untuk melebarkan  akses  pendidikan kepada seluruh  rakyat
Malaysia,  termasuklah  mereka  yang  berada  di  kawasan  luar  bandar
dan  pedalaman.  Fokus  Kementerian  Pelajaran  sekarang  ini  ialah
untuk  memastikan  setiap kanak-kanak  di  negara  ini mendapat akses
kepada  pendidikan  yang  berkualiti  tanpa  mengira  kaum  dan  lokaliti.
Selaras  dengan  hasrat  ini,  Kementerian  Pelajaran  sedang
 

 

 

melipatgandakan  usaha  untuk  meningkatkan  kadar  penyertaan
kanak-kanak  di  peringkat  pendidikan  pra-sekolah  di  seluruh  negara
serta  merapatkan  jurang  pendidikan  antara  murid    bandar  dan  luar
bandar.  Walaupun  tugas  ini  bukanlah  mudah,  saya  percaya  bahawa
ianya  boleh  dilaksanakan  dengan  adanya  komitmen  dan  tindakan
bersepadu seluruh warga pendidik di negara ini.

 

Guru-guru dan murid-murid y ang dikasihi,

 

5.  Peranan  utama  guru  ialah  untuk  mengisi  makna  sebenar
kemerdekaan.  Dalam  menghadapi  persaingan  era  globalisasi  dan
memenuhi  keperluan  untuk  menjadi  sebuah  negara  maju  pada  hari
ini,  peranan  guru  menjadi  semakin  mencabar.  Sesungguhnya  guru-
guru berada di barisan paling  hadapan untuk  melahirkan modal insan
yang  berpengetahuan,  berkemahiran  dan  berintegriti  bagi  memacu
kemajuan  negara  ke  tahap  yang  lebih  tinggi.  Lebih-lebih  lagi,  dalam
usaha  kita  untuk  melakukan  anjakan  daripada  ekonomi
berpendapatan  sederhana  kepada  ekonomi  berpendapatan  tinggi
yang  berasaskan  pengetahuan,  peranan  guru  untuk  melahirkan
modal  insan  yang  berpengetahuan  dan  berkemahiran  tinggi  menjadi
semakin penting.

 

6.  Dalam  melaksanakan  tugas  yang  amat  penting  ini,  para  guru
perlu  sentiasa  bersedia  untuk  melakukan  anjakan  paradigma  selari
dengan  perkembangan  semasa  di  peringkat  global.  Anjakan  ini
adalah  penting  bagi  memastikan  agenda  pendidikan  negara  kita

 

 

untuk  membina sebuah  negara bangsa  yang  maju  dan bersatu-padu
dapat dicapai sebagaimana dihasratkan.

 

7.  Bagi  para  murid,  anda  adalah  pemimpin  negara  pada  masa
hadapan.  Sebagai  pewaris  kepimpinan  negara,  anda  perlu
mempersiapkan  diri  dengan  menguasai  pelbagai  bidang  ilmu  dan
kemahiran.  Hanya  melalui  penguasaan  ilmu  dan  kemahiran,  anda
dapat  menyumbang  sesuatu  yang  berharga  kepada  negara  dan
sekaligus mengisi makna sebenar kemerdekaan.

 

Guru-guru dan murid-murid y ang dikasihi,

 

8.  Sempena ulangtahun  kemerdekaan pada tahun  ini, marilah kita
bersama-sama  memperingati  perjuangan  dan  pengorbanan  para
pemimpin  dan  pejuang  kemerdekaan  yang  terdahulu.  Mereka  telah
berjaya  meletakkan  asas-asas  penting  sebuah  negara  bangsa  yang
merdeka  dan  bersatu  padu  melalui  semangat  toleransi  dan
pemuafakatan  yang  tinggi.  Alhamdulillah,  asas-asas  perpaduan  ini
semakin diperkukuhkan  lagi  melalui konsep  penerimaan  antara kaum
yang  merupakan  sebahagian  daripada  gagasan  1Malaysia  yang
dicetuskan  oleh  YAB  Perdana  Menteri,  Dato’  Seri  Mohd.  Najib  Tun
Abdul Razak.

 

9.  Kita  seharusnya  bersyukur  kerana  dengan  nikmat
kemerdekaan  yang  kita  kecapi,  rakyat  Malaysia  telah  berjaya
mencipta kecemerlangan dalam pelbagai  bidang dan  mengharumkan
nama  negara  di  persada  antarabangsa.  Sempena  dengan sambutan

 

 

Hari  Kebangsaan  ini,  marilah  kita  bersama-sama  mengucapkan
syabas  kepada  para  saintis,  ahli  ekonomi,  kumpulan  profesional dan
jaguh-jaguh  sukan  kita  yang  telah  menempa  kejayaan  dalam  bidang
yang  diceburi.  Saya  berharap  agar  rakyat  Malaysia  akan  terus
mencipta kejayaan demi kejayaan pada masa akan datang.

 

10.  Akhir  kata,  saya  mengambil  kesempatan  ini  untuk
mengucapkan  selamat  menyambut  Hari  Kebangsaan  Kali  Ke-52
kepada  semua  warga  pendidik  dan  murid  di  seluruh  negara.  Marilah
kita berganding bahu dan melangkah sehaluan menuju kegemilangan
berbekalkan  semangat perpaduan,  persefahaman dan pemuafakatan
yang  jitu.  Marilah  kita  sama-sama  berdoa  agar  negara  kita  Malaysia
terus bebas, aman, makmur dan sejahtera.
MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

 

Sekian.
Wabillahi  al-taufik  walhidayah  wassalamualaikum  warahmatullahi
wabarakatuh.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: